Over mij

Paulo Kesseler

Het verhaal dat ik drie maanden te vroeg geboren was, de nooddoop gekregen had en mijn moeder mij pas na weken zag, heb ik in mijn jeugd vaker aangehoord. Pas rond mijn 40e levensjaar kwam ik erachter dat mijn vroeggeboorte van grotere invloed op mijn leven is geweest dan gedacht. Ik wilde meer weten over een ‘verstild verdriet’ wat ik altijd al bij mij droeg, maar niet kon plaatsen. Een zoektocht begon.

Onder mijn geboorteverhaal bleek een dieperliggend verhaal schuil te gaan. Ons lichaam onthoudt alle emotionele ervaringen. Wanneer in ‘hier en nu’ soortgelijke situaties als van ‘toen en daar’ plaatsvinden, laat ons lichaam van zich horen. Veelal middels fysieke klachten of gevoelens die we niet altijd meteen kunnen duiden. En toch is er die vertrouwdheid: ons lichaam wist het al, altijd al.

Deze vroegkinderlijke ervaring en ook de later gevolgde ervaringsgerichte opleidingen bij met name Opleidingen Land van Rouw, brachten mij daar waar ik nu ben. In mijn werk als POH GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisarts GGZ) en ook in mijn werk als verliestherapeut breng ik mijn opgedane ervaring in. Ik heb een luisterend oor voor wat onderliggend speelt, voor wat niet uitgesproken wordt maar wel voelbaar is.

Ik heb oog voor wat het lichaam toont, plaats samen met de cliënt zijn/haar verhaal in de systemische context van het gezin van herkomst. Wat is de dynamiek die speelt? Naast het bieden van een luisterend oor, ruimte voor verstilling en psycho-educatie maken schrijfopdrachten, meditatie en familieopstellingen deel uit van mijn werkwijze. Ik wil een pleisterplaats bieden door liefdevol aanwezig te zijn daar waar het kwetsbaar is; ik weet een stevig kader neer te zetten om je innerlijke kracht aan te spreken, zodat je nadien weer verder kunt.